Eesti
English По-русски
Teated »

1. septembril 2014 jõustub Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani Vabariigi vaheline viisalihtsustusleping

27.01.2015

1. septembril 2014 jõustub Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani Vabariigi vaheline viisalihtsustusleping, mille eesmärk on vastastikkuse põhimõtte alusel hõlbustada lühiajaliste viisade väljastamist, võimalusega viibida riigis kuni 90 päeva 180 päeva jooksul.

Viisalihtsustusleping kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide (v.a Suurbritannia ja Iirimaa) ning Aserbaidžaani Vabariigi kodanikele. Viisakohustusest on vabastatud nii Euroopa Liidu kui ka Aserbaidžaani Vabariigi diplomaatiliste passide kasutajad.

Viisataotluse menetlemise aeg on viisalihtsustuslepingu kohaselt üldjuhul kuni 10 kalendripäeva ning viisatasu, olenemata reisi eesmärgist, 35 eurot.

Viisalihtsustuslepingust tulenevalt on viisamenetlemistasust vabastatud mitmed isikute kategooriad: nt lähisugulased, alla 12aastased lapsed, õpilased ja üliõpilased, puudega isikud, pensionärid, teadlased, sportlased jt. Leping teeb lihtsustusi ka mitmetele viisataotlejate kategooriatele reisi eesmärgi dokumentaalseks tõestamiseks.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Minskis Platonova 1B, Minsk, Valgevene tel. (375 17) 217 7061, e-mail: embassy.minsk@mfa.ee