Eesti
English По-русски
Teated »

01.07.2013 jõustuvad Euroopa Liidu ja Moldova ning Euroopa Liidu ja Ukraina vaheliste viisalihtsustuslepingute muudatused

30.05.2014

Viisalihtsustuslepingute põhilised muudatused on seotud viisanõudest loobumisega Euroopa Liidu poolt Ukraina ja Moldova biomeetriliste teenistuspasside suhtes, samuti on täiendatud ja parandatud kehtivate lepingute sõnastust, reisi eesmärki tõendavate dokumentide nimekirja ning lisatud mõned uued kategooriad isikutest, kelle suhtes lepingut rakendatakse.

Muudatused ja lepingutekstid on leitavad allpool:

TopBack

© Eesti Suursaatkond Minskis Platonova 1B, Minsk, Valgevene tel. (375 17) 217 7061, e-mail: embassy.minsk@mfa.ee