Eesti
English По-русски
Teated »

Eesti ja Valgevene välisministeeriumi vahel toimusid konsulaarkonsultatsioonid

30.05.2014

20.-21.03 toimusid Tallinnas Eesti ja Valgevene välisministeeriumi vahelised konsultatsioonid juriidilistes- ja konsulaarküsimustes.

Konsultatsioonide keskne teema oli Eesti ja Valgevene õigusabilepe. Seetõttu osalesid konsultatsioonidel ka mõlema riigi justiitsministeeriumi eksperdid.

Eesti delegatsiooni juhi välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektori kohusetäitja Tiina Nirgi sõnul lihtsustaks riikidevaheline õigusabilepe oluliselt Eesti ja Valgevene kodanike asjaajamist nii Eestis kui Valgevenes. „Lepingu jõustumisel tunnustatakse vastastikku avalikke dokumente ilma apostille’ta,“ ütles ta.

Hetkel on nimetatud valdkond reguleeritud Haagi 1965. aasta konventsiooniga ning kõik dokumendid, mida soovitakse teises riigis kasutada tuleb tõlkida ja kinnitada konventsiooni kohaselt erilise sertifikaadiga apostille’ga.

Sellised haldusformaalsused muudavad Tiina Nirgi sõnul asjaajamine, mis on seotud näiteks äriühingu asutamise või perekonna sündmuse registreerimisega kalliks ja aeganõudvaks. „Seetõttu soovimegi, et saaksime Eesti ja Valgevene vahel sõlmida õigusabileppe, mis erinevaid asjaajamistoimingud lihtsustaks,“ lisas ta.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Minskis Platonova 1B, Minsk, Valgevene tel. (375 17) 217 7061, e-mail: embassy.minsk@mfa.ee