Eesti
English По-русски
Teated »

Alates 1. jaanuarist 2013 muutuvad konsulaarteenuste riigilõivud

30.05.2014

1. jaanuaril 2013 jõustub uus riigilõivuseadus, millega muutuvad mõnede konsulaarteenuste riigilõivu määrad. Seadusega saab tutvuda Riigi Teatajas.

Uued konsulaarteenuste riigilõivumäärad:

Isikutunnistuse väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu välisesinduses 50 eurot.

Biomeetriliste andmetega reisidokumendi, välja arvatud diplomaatilise passi väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu välisesinduses 60 eurot.

Isikutunnistuse väljaandmise taotluse läbivaatamise eest koos biomeetriliste andmetega reisidokumendi väljaandmise taotluse läbivaatamisega tasutakse riigilõivu välisesinduses 80eurot.

Uue toiminguna tasutakse isikut tõendava dokumendi väljastuskoha muutmisel riigilõivu täiendavalt 50 eurot.

Isikut tõendava dokumendi väljastamisel Euroopa Liidu liikmesriigi välisesinduse kaudu tasutakse isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotluse läbivaatamise eest riigilõivu täiendavalt 50 eurot (NB! taotlus isikut tõendava dokumendi väljastamiseks EL liikmesriigi välisesinduse kaudu esitatakse Välisministeeriumile enne kui isikut tõendavat dokumenti hakatakse taotlema).

Tõendite väljastamise eest (konsuli tõend, kirstu /urni pitseerimise tõend), samuti legaliseerimise ning välisesinduse kaudu dokumendi edastamise eest tasutakse edaspidi riigilõivu 20 eurot.

Tõlketeenuse osutamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot lehekülje eest.

Mootorsõiduki juhiloa, rahvusvahelise juhiloa, esmase juhiloa või selle duplikaadi väljastamisel välisesinduse kaudu tasutakse riigilõivuseaduse § 207 lõikes 1 sätestatud määrale lisaks 30 eurot.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Minskis Platonova 1B, Minsk, Valgevene tel. (375 17) 217 7061, e-mail: embassy.minsk@mfa.ee