Eesti
English По-русски
Teated »

Korraldame Brasiilias ja Venetsueelas lühiajalise konsulaarmissiooni

30.05.2014

Lõuna-Ameerika missioon toimub ajavahemikus 16.-27. juuli.

Konsulaarmissioonide käigus on kõikidel Lõuna-Ameerikas viibivatel Eesti kodanikel võimalik taotleda endale uut passi või ID-kaarti, teha muid konsulaartoiminguid (tellida dokumente jms). Seoses sõrmejälgede võtmise kohustusega on vajalik kõikidel passitaotlejatel isiklikult pöörduda Eesti välisesindusse või Eestis viibides Politsei- ja Piirivalveameti teenindusbüroodesse. Lõuna-Ameerika riikidele lähim Eesti konsulaaresindus, kus sõrmejälgi anda saab, asub New Yorgis.

Konsulaarametniku vastuvõtud toimuvad järgnevalt:

16.07 – 20.07 Brasiilia (Sao Paolo)

23.07 – 27.07 Venezuela (Valencia)

Vastuvõtule Brasiilias palume registreeruda, kontakteerudes e-maili teel Eesti aupeakonsuliga São Paulos aadressil: injk@terra.com.br.

Registreerimiseks vastuvõtule Venetsueelas palume ühendust võtta Eesti aukonsuliga Valencias e-maili teel: conestiven@gmail.com.

Soovitame passitaotlused esitada eelkõige neil kodanikel, kelle passi kehtivusaja lõpuni on jäänud vaid paar kuud, kuid Lõuna-Ameerikas soovitakse viibida pikemat aega ning välisesindusse passitaotluse esitamiseks sõitu ei plaanita.

Taotletud passid on võimalik kätte saada Eesti aukonsulitelt Lõuna-Ameerika riikides.

Vastavalt konsulaarseadusele lähetatakse konsulaarmissioone riikidesse, kus Eestil puuduvad välisesindused, kuid esineb põhjendatud vajadus konsulaartoimingute järele.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Minskis Platonova 1B, Minsk, Valgevene tel. (375 17) 217 7061, e-mail: embassy.minsk@mfa.ee